Articles, Uncategorized

Oturum İzni Almanın Avantajları

Dünya Standartlarında Yaşam Kalitesi

 Dubai, yüksek yaşam standartları, modern altyapı, güvenli bir çevre ve çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler sunar.

Eğitim ve Sağlık Hizmetleri

 Dubai, kaliteli eğitim kurumlarına ve dünya standartlarında sağlık hizmetlerine sahiptir. Oturum izni sahipleri bu hizmetlere erişebilirler.

Küresel Erişilebilirlik
 Dubai’nin coğrafi konumu, Asya, Afrika ve Avrupa’ya kolay erişim sağlar. Ayrıca, Dubai Uluslararası Havalimanı dünyanın en işlek havalimanlarından biridir ve dünya çapında birçok destinasyona uçuşlar sunar.

Vergi avantajları
 Dubai, kişisel ve kurumsal gelir vergisi olmamasıyla bilinir. Bu, oturum izni sahiplerinin finansal yükünü hafifletir.

Mülkiyet Hakları
 Dubai’deki yabancı oturum izni sahipleri, belirli bölgelerde gayrimenkul satın alabilir ve bu mülkleri kiraya verebilirler.

Çok Kültürlü Ortam

 Dubai, dünya genelinden insanları çeken bir eritme potasıdır. Bu çeşitlilik, uluslararası bir topluluk ve zengin bir
kültürel yaşam sunar.